تقویم آتلیه یک آرشیتکت

%5 تخفیف ثبت نام ویژه اعضای سایت

دوره آموزش 3Ds Max Modeling+ VRay

3Ds Max Modeling+ VRay

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت نیما خوشخوی دلشاد/ آرشیتکت کاوه نظری

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش Sketch Up + Lumion

Sketch Up + Lumion

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت سید پژمان علوی

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش اتوکد + ماکت سازی

اتوکد + ماکت سازی

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت سپهر یونس نژاد

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش Sketch up

Sketch up

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت سید پژمان علوی

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش Revit

Revit

نام دوره :

مقدماتی

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت مریم احمدنژاد

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش Modeling 3Ds Max

Modeling 3Ds Max

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت نیما خوشخوی دلشاد

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش AutoCAD

AutoCAD

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت سپهر یونس نژاد

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

دوره آموزش VRay 3Ds Max

VRay 3Ds Max

نام دوره :

جامع

سطح دوره :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

بعد از تکمیل ظرفیت

ساعت :

آرشیتکت کاوه نظری

استاد :

بهار 97

شروع :

رزور دوره :

ورکشاپ آموزش ورکشاپ نحوه ی نگارش رساله

ورکشاپ نحوه ی نگارش رساله

نام ورکشاپ :

مقدماتی

سطح :

بعد از تکمیل ظرفیت

روز :

12 ساعت

ساعت :

آرشیتکت محمد محبی

استاد :

بعد از تکمیل ظرفیت

شروع :

رزور ورکشاپ :